Kronika

 

Z kroniky

Historie SDH Chomoutov se datuje již od roku 1884 kdy byl spolek založen v místní krčmě patřící panu Ant. Kadláčkovi, vní se pánové moudří do řeči dali a došli v řeči na zakládání hasičských spolků. Pan Zbořil z Čech u Prostějova, který onen rozhovor vyvolal doporučil panu Kadláčkovi, majiteli krčmy, aby se této dobré myšlenky ujal a svým jistě velkým vlivem na občany je pokusil přesvědčit k založení hasičského sboru. Koncem měsíce svolal pan Ant. Kadláček schůzi všech občanů Chomoutovských , kdež jim přednesl a ku posouzení podal návrh na založení hasičského sboru. Celá schůze prý se nesla v dobrém duchu a místní občané přijali tento návrh nanejvíš příznivě a nenašel se nikdo kdo by vysloveně nesouhlasil. Nebyl to velký požár, nebo nějaká jiná živelná katastrofa, jež by chomoutovské na založení sboru přiměla, byla to pouze dobrá myšlenka a nálada.

Časem byla zakoupena stříkačka za 500 zlatých, což na tehdehší dobu byla cena opravdu vysoká. Rok po založení sboru bylo na stříkačku našetřeno a 29. června 1885 byla koupena. Členové se usnesli na stříkačce od firmy. J Smékal z Čech u Prostějova.

Po zakoupení stříkačky a výzbroje žádal sbor podpory: Zemský výbor, správu velkostatku knížete Lichtensteina ve Šternberku, záložnu Rolnickou v Horce, Občanskou záložnu v Olomouci i některé pojištovny.

Žádostím bylo vyhověno tak, že Zemský výbor daroval 150 zl., Lichtenstein 100 zl., Rolnická záložna v Horce 24 zl., Občanská záložna v Olomouci také menším darem jakož i pojištovna „Slavia“ přispěli.

Roku 1888 byl vznesen návrh Fr. Hamplem, aby byla stříkačka upravena tak, že se koňmi k požáru, měla dát dopraviti. Toto se uskutečnilo až roku 1891, kdy byl ke stříkačce zakoupen přední díl za 170 zlatých.

Dne 10. ledna 1891 bylo schváleno, že za vyjetí stříkačky k požáru bude vyplacena odměna. Usneseno, aby za provoz do Sedliska se platilo 2 zl, Horky 3 zl, a do jiných obcí 5 zl. Obnos má býti placen obcí ve které požár vznikl.

Toto byli počátky SDH Chmoutov.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.