Informace o nás

 

Sbor dobrovolných hasičů vznikl před dávnými lety. Psal se rok 1884. Čítal 25 členů. 22. března 1884 se uskutečnila první valná hromada, které se účastnilo 20 členů. Na této valné hromadě se volili hodnostáři, kteří budou sbor řídit. Prvním předsedou se stal pan František Hampl. Dále byly podle §7 odsouhlaseny stanovy a nákup základní hasičské techniky.

Sbor zasáhl poprvé při hašení požáru v Sedlisku již v roce 1885 u Dvorských. Požár se podařilo po několika překážkách uhasit a žháře dopadnout a zatknout.

V roce 1892 byl podán návrh na výstavbu hasičské zbrojnice, který byl jednohlasně přijat. Po té co se zbrojnice úspěšně dostavěla, nastal nákup další potřebné techniky. Během vývoje sboru se zakoupil vůz „ Lafrína“, který později vystřídala Tatra 805 zvaná „Kačena“. Tento vůz prodělal během let několik úprav a přestaveb. Zdolala několik velkých povodní, obzvláště v roce 1981 a 1997. bohužel v roce 2006 při poslední povodni byla již „Kačena“ v nepojízdném stavu a nahradila ji Avie.

V roce 1992 dostal sbor špatnou zprávu, neboť se museli vystěhovat z tehdejší zbrojnice. Pro hasiče nastala těžká otázka, kam uskladnit hasičskou techniku. Nakonec si členové, dle svých možností uskladnili techniku po svých domovech. Tím byla značně omezena akceschopnost sboru. Tento stav trval 15 let.

V roce 2007se konečně sbor dočkal nové zbrojnice. Od tohoto roku je sbor opět akceschopný a funguje tak jak má.

Toto byly stručně popsány začátky našeho sboru dobrovolných hasičů v Chomoutově. Přes veškeré nástrahy a strasti funguje sbor do dnešní doby.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.